Alla människor är olika och finns i olika rum. För dig som företagare så finns dina målgrupper spridda, vilket gör att du inte kan välja ut ett rum och sen förvänta dig att alla övriga kommer dit för att höra vad du har att säga. Så funkar det inte. Du måste alltså leverera dina budskap på olika sätt, i alla de rum där dina målgrupper befinner sig.

En trend idag är övertron på sociala medier som en ersättning för annan analog marknadsföring. Dessutom i tron på att man då marknadsför sig gratis. Det funkar bara i slutna grupper. Alltså när hela din målgrupp har ett och samma intresse och finns på ett och samma ställe. Ska du anordna en skolbal och vill att så många som möjligt ska komma, så räcker det inte att du berättar det enbart för din egen klass. Ska ni ha ett släktkalas så blir det dålig anslutning om enbart familjen får reda på det.

Historien är full av små och stora fiaskon där man valt att smalna av sin kommunikation. Pepsi valde ett år att fokusera på Facebook inför ett av världens största sportevenemang – Superbowl. Att ”bara” kommunicera via Facebook, innebar att man i princip valde att enbart prata med dem som redan valt Pepsi. Coca Cola däremot kommunicerade i alla kanaler och pratade därmed även med dem som normalt väljer Pepsi. Detta val kostade Pepsi 500 miljoner dollar.

Att kommunicera med redan frälsta är naturligtvis enormt viktigt. De ska alltid känna sig utvalda och bekräftade. Men vill du ha mer klirr i kassan så måste du också kommunicera med dem som idag inte väljer dig. Då måste du ha en bredare marknadsmix än enbart sociala medier. Bredare än enbart Facebook. Dessutom måste du betala för det. Annars når ditt budskap bara fram till en bråkdel av dem som en gång valt att bli vän med dig. Omsätter man det i kronor och ören, så blir det inte ens en tummetott – tyvärr.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Framgångsrika företag har ofta lärt sig hur de ska använda kunskap de samlat in i sin kunddatabas. Allt hänger på lojalitet. Hur gör du för att skapa och utveckla dina kunders lojalitet?

Steg ett är alltid att lokalisera kunderna och i vilka kanaler ni når dem. Ett misstag många gör är att skilja på kunderna beroende på i vilka kanaler de kan nås. Men det är samma kunder. Samma kund på nätet, i tidningen som i butiken. Men det är upp till oss företagare och lära oss vad de använder de olika kanalerna till.

Vår största brist är tid. Att närma sig kunden med löfte om att spara tid, är effektivt. Tips och information om andras val, gör det lättare att välja. Relationer och lojalitet skapar du genom en kontinuerlig ström av relevanta budskap. Tänk dock på att erbjudanden dock inte får komma för ofta. Kanske en av fem är riktade mot försäljning. Övriga är till för att bygga lojalitet.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Att annonsera innebär en investering som på kort eller lång sikt – ska löna sig. Därmed är utgångsläget att ju mer du annonserar – desto bättre går det. Det i sig är en sanning med modifikation. Ska tesen hålla fullt ut, måste du göra ett grundligt förarbete. Jag har listat ett antal punkter som du i så fall måste jobba med.

Var finns din målgrupp?
Ringa in alla dina målgrupper geografiskt. För att nå dem måste du sen välja en eller flera kanaler som täcker området.

Vilka alternativ finns
Hur många når du med respektive kanal? Ta fram en kontaktkostnad genom att dividera investeringen med antalet personer du når. En låg kontaktkostnad är bra om du har ett brett budskap.

Relevant innehåll
Graden av succé ligger i hur pass relevant innehållet är i annonsen. Tänk behov, timing, intresse, pris.

Annonsens utformning
Du kan göra allt rätt, men om annonsen inte uppmärksammas så är allt förgäves. Lita på någon som kan och har erfarenhet. De flesta tidningar har ingen reklambyrå som gör annonsen, utan den ”sätts” utan tanke på kommunikation eller grafisk höjd. Då missar du det viktigaste av allt – uppmärksamheten.

Frekvens
En solig dag ger ingen sommar. Ska du öka din försäljning så måste du ständigt påminna kunder om din existens. Det enda undantaget är om innehållet i annonsen är kortsiktigt (Slutrea, konkursförsäljning etc)

Exponeringstid
Du har en annons som ger uppmärksamhet. Men om den exponeras i fel kanal eller i fel omgivning, så är mycket förgäves. Välj en kanal som lever länge och som ger läsaren en anledning att stanna upp och fördjupa sig. Annars får din annons mindre än en sekund att göra det jobb du förväntar dig.

Storleken är viktig
Tänk på att små annonser har betydligt sämre chanser att uppmärksammas än stora. Du betalar inte för storleken. Du betalar för hur många andra annonser du exkluderar på sidan. En helsida ger dig exklusivitet. Ett uppslag ger dig ensamrätt.

Våga tro på framgång
Rädslan är största orsaken till att du inte når hela vägen. Den bottnar i att man inte riktigt vågar tro på sin egen verksamhet. Eller att du sitter nöjd i båten. Om du är oroad över resultatet, så måste kanske något i verksamheten förädlas först. Är du trygg och säker – satsa. Det är då det börjar hända saker.

Kvalitet
Jag utgår från att din verksamhet håller en hög grad av kvalitet. Den måste behållas och kanske skruvas upp ytterligare i valet av mediakanal. Om kvalitén i ditt val inte når upp till det du önskar, så spiller det även på dig. Förtydliga för dig själv hur du definierar kvalitet i befintliga mediaval. Jämför!

Budgetera
Hur mycket ska man lägga i marknadsföring? Det finns inga bra svar på det. Det viktigaste är att skapa en strategi för marknadsföring. Att välja en mediamix du tror på. Då ger du din satsning en möjlighet att påverka samt att du kan utvärdera och lära dig.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Sociala medier kan öka din varumärkeskännedom. Men de kan också få motsatt effekt. Så undvik misstagen. Många känner ett behov av att krydda sin marknadsplan med sociala medier. Men det är inte enkelt. Du måste ha koll på vilka målgrupper du når i respektive kanal. De har olika funktioner. Därmed bör du också välja diskussionsämne utifrån både kanal och målgrupp.

Om du sprider allt till alla så riskerar du att skrämma bort dina kunder.

Här följer några tips som du bör undvika:

1. Överexponering
Ingen gillar spam. Håll nere antalet uppdateringar. Satsa på att vara informativ, tydlig och rolig snarare än säljande.
Har du inte en spännande nyhet så kan du fokusera på att ge dina följare relevant information, nyheter och råd som de kan använda. Det ökar chansen för att de delar inslaget.

2. För få följare
En handfull följare innebär mycket jobb för inget. Du måste vara aktiv och bygga relationer genom kontinuerlig dialog med de som följer dig.

3. Få men inte ge
Framgång bygger på interaktion. Enbart annonser och pressreleaser begränsar interaktionen. Följ andra i branschen och dela deras inlägg. Glöm inte att svara och tacka när någon kommenterar. Underskatta inte små gester.

4. Inga uppmaningar
Var tydlig med hur dina följare kan agera/svara/köpa. Åtgärden – som ett resultat av inlägget, måste vara tydlig. Glöm inte att ha en tydlig länk till ditt innehåll i din profil. Att inkludera bilder förtydligar syftet.

5. Oregelbundna uppdateringar
Ett relevant stadigt flöde är det svåraste. Saknar du möjlighet att göra regelbundna och relevanta inlägg så kommer antalet följare att minska. Hitta rätt balans och en rutin.

6. Fokus på fel kanal
Ett vanligt misstag är att finnas på samtliga plattformar utan kapacitet eller innehåll för regelbundna uppdateringar. Det är viktigt att veta vilka målgrupper du når genom respektive kanal och tydligt anpassa inläggen därefter. Börja med en eller få kanaler och väx därifrån.

7. Att inte mäta resultatet
Varje inslag/kampanj bör analyseras och påverka så att du hela tiden lär dig. Testa gärna olika former så du bygger kunskap och effektivitet.

Att undvika misstag är viktigt om du vill bygga ett digitalt varumärke och särskilja dig från dina konkurrenter. Dessa sju tips är en bra början.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

För sju år sen laddade vi totalt ner 2,5 miljoner Appar. Förra året låg nedladdningarna på 2,5 miljarder. Inget tyder på att intresset minskar. Det är nog mer så att vi är inne i en konvertering. Så oavsett vad du tycker och tänker om Appar, så är det något du nog behöver fundera på.
Många ställer sig dock frågan: Varför ska vi ha en App? Det är en extremt viktig och relevant fråga innan man börjar kicka igång ett projekt. Här följer fyra diskussionsområden som du kan fundera på.

Mobilen blir allt mer viktig
90-95% av smartphonesanvändare är uppkopplade varje dag via mobilen. Vi lägger 4-5 gånger mer tid med mobil jämfört med vår dagstidning. Undersökningar visar att vi i snitt lägger 10 timmar i veckan. Ungefär lika mycket som framför TV:n

Vilken nytta ska den ge
Alla nyttoappar är tänkta att bredda ett företags erbjudande. Du har säkert redan idag ett gäng appar som vägleder dig i olika situationer. Att erbjuda en förstärkt kundnytta stärker din verksamhet och din positionering. Kan också skapa en helt ny verksamhet.

App för administration
Allt behöver ju inte handla om att kommunicera med kunder. Nyttan kan också gälla internt eller i interaktion med leverantörer. Eller varför inte en App som administrerar tidsredovisning, orderhantering eller bokningssystem? Eller support och tillgång till kundstöd?

Försäljning och handel
Vi litar mer och mer på våra smartphones när det gäller handel och försäljning. Statistiken talar ett tydligt språk när det gäller vår vilja att använda mobilen som betalningsmedel.
Vi blir mer och mer bekväma med att handla, betala och hantera ekonomi i telefonen. Arbetar du på ett företag som säljer varor och tjänster finns det alltså alla möjligheter att använda Appar som försäljningskanal.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

 

Intresserad?
Mejla mig för ett förutsättningslöst möte