Visste du att det mesta av det vi köper, styrs av känslor? Även om vi ibland utgår från att vi handlar av rationella skäl, så är risken överhängande att du förbiser ett emotionellt behov.

Så vill du öka din försäljning genom att få folk att handla mer, så bör du vara medveten om hur stor del av din kommunikation som är emotionell och hur stor del som är rationell. Knepet är att hitta rätt balans. Utan kunskap och erfarenhet så är det lätt att det rationella väger över och då kan ditt budskap falla platt. Ett köpbeslut landar bäst i en mix av emotionella och rationella budskap.

Bilar är ett bra exempel. De säljs och köps genom emotionella värden. Säkerhet, köregenskaper, äventyrlig mm. Alltså en känsla du har när du sätter dig i en bil.

Av Johnny Billinger

Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

1. Alla människor är i grunden självcentrerade. När någon försöker sälja något så reagerar din hjärna direkt och söker efter något som är relevant för dig själv. Finns där inget så lär du heller inte köpa något. Så ska du lyckas sälja något, undvik berätta ditt livs historia, såvida den inte på något sätt hänger ihop med den person du vill sälja till.

2. Den logiska hjärnan tror att vi människor vill ha många alternativ att välja emellan. Men vår reptilhjärna söker enkelhet. Få val med stora kontraster. Så undvik för många alternativ. Det räcker oftast med två eller tre. Du måste ge din kund möjligheten att välja. Men det måste vara stor kontrast mellan valen. Tänk svart eller vitt.

3. Allt hänger på känslor. Vi fattar inga beslut utan känslor. Så har du ett mål med din försäljning, addera känslor. Det alternativ du helst vill sälja, ska därmed ha ett emotionellt budskap som slår de andra.

Av Johnny Billinger

Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing-byrån espresso.