Grunden i allt företagande är att hitta sin grej, göra den attraktiv och unik. Plus att marknadsföra den. Under första delen av 1900-talet så räckte det med att du hade produkten eller tjänsten. Sen utvecklades konkurrensen och du var tvungen att spetsa till dina budskap för att få allt (eller mest ljus) på dig. Det var tämligen enkelt så länge det fanns EN tidning och alla läste den. Nu finns det otaliga tidningar som allt färre läser. (med vissa undantag). Sedan några få år har då detta komplicerats ytterligare genom nya digitala kanaler. Dessutom är det en tämligen hög rörlighet mellan kanalerna så man kan aldrig riktigt vara säker på att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Det är inte lätt att vara företagare idag såvida du inte sitter på en unik produkt i ett område med låg eller ingen konkurrens. Eller att efterfrågan är högre än utbudet. Grattis i så fall.

Men för alla andra så innebär det att du måste sprida dina budskap i flera kanaler och vara ständigt tillgänglig när behov och önskemål uppstår. För alla er gäller det att tänka på innehållet. Inte hur duktig, bred, billig, snabb och noga du är. Inte heller att du tänker på miljö eller kvalitet. Du måste utgå från dina kunder. Det är deras önskemål, behov, problem etc. som är innehållet. Om du ska förtjäna deras gunst, så måste du engagera dig, förstå och ha en lösning. Då kan du beröra och skapa ett intresse. För att lyckas med det så måste du också nå fram. Här kommer en checklista som kan vara bra att ha.

 • Skapar du innehåll i olika format? Bra, för det krävs om du ska öka din trovärdighet.
 • Paketerar du innehållet lika briljant som du gör med dina produkter? Det vill din målgrupp.
 • Sprider du det i flera kanaler? Bra, för annars är du inte tillgänglig.
 • Gillar, delar och kommenterar de inslagen? Kanon, för då väcker du uppmärksamhet och ditt varumärke stärks.
 • Dyker din business upp i Google-flödet? Perfekt, då vet du att du gör rätt och att du håller en hög kvalitet.
 • Får du trafik till din hemsida? Så roligt! För det är ju till hemsidan vi vill ha dem.
 • Är det premium-innehåll? Inte? Då måste du få det att kännas som premium.

Är du osäker på om du gör rätt, eller behöver vägledning så är du välkommen att höra av dig till oss. Vårt arbete går ut på att hjälpa företag nå framgång. Då är innehållet helt avgörande


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

 

Alla pratar om ”nätets” betydelse och hur viktigt det är att finnas tillgänglig. Men hur aktiv är du egentligen? Att vara tillgänglig är grundläggande, men det innebär inte automatiskt att du syns. Det innebär bara att du kan synas om någon hittar dig eller får för sig att leta upp dig. Så om du vill generera affärer eller få ut ett budskap, så krävs det mer än att bara ”finnas till”. Här kommer mina fyra tips som är en bra start på din digitala marknadsföring.

 1. Syftet
  Oavsett vad man gör så måste man ställa sig frågan – vad är syftet? Vad vill jag uppnå? I de flesta fall handlar det om att skapa förutsättningar för ökad försäljning. Du vill kanske öka inflödet med förfrågningar/offerter? Identifiera nya kunder eller berätta om nya tjänster. Var noga med att beskriva syftet och sätt mål för vad du vill uppnå.
 2. Mät resultatet
  Att vilja, önska och hoppas är ingen bra strategi. Det krävs aktiviteter som ska styra till det du vill uppnå. För att veta hur detta går, så måste du ständigt övervaka och mäta effekt. Detta för att kunna skruva lite på åtgärderna. Det är svårt att hitta rätt från början.
 3. Var finns dina kunder?
  Det är mycket svårare att hitta kunder via nätet. Det är svårt att navigera bland alla tillgängliga kanaler. Ta fram en strategi som beskriver var kunderna finns och hur du ska bearbeta dem. Tänk på att alla är olika och måste hanteras utifrån olika förutsättningar. Ingen vill vara en i mängden.
 4. Hur intressant är du?
  Det är oerhört lätt att avfärda inviter på nätet. Klick och swipe är impulser som på mikrosekunder eliminerar en träff. Du bör därför lägga tanke och tid på att vara intressant och relevant. Tänk 80/20 så att du lägger minst 80 % på att underhålla, informera, tipsa etc samt max 20% sälj. Blandar du ihop begreppen så falnar intresset. Tänk också content, som innebär att du utgår från dina läsare/följare. Deras problem. Deras förhoppningar. Deras drömmar. Kan du visa att du är en del av drömmen, så kan du troligen även skruva till både mål och syfte under punkt 1.

Det finns naturligtvis även ett alternativ för dig som vill ha både vägledning eller hjälp med en egen digital strategi. Ta hjälp av någon som har både kunskap och erfarenhet. Välkommen att höra av dig till oss, så kan vi lyssna och ge förslag på strategi som gäller för just dig.

 


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.