Får du också frågan ibland varför du är så tyst? Som om det skulle vara något negativt. Det enda man har gjort vid de tillfällena är att lyssna. Hur roligt är det om alla pratar och ingen lyssnar? För mig handlar livet mycket om att lära. Att lyssna är en del i att växa.

Det finns naturligtvis olika sätt att lyssna. Att lyssna selektivt innebär att du bara hör det du vill höra, helst när något handlar om just dig.

Att lyssna på riktigt innebär att du inte avbryter vid första bäst inandning. Att du låter någon prata till punkt. Att du kan acceptera ett par tysta sekunder för att invänta nästa mening.

Aktiv lyssning innebär att du tar in det som sägs och värderar. Visar att du är delaktig, kommenterar och ber om förtydligande. Sen är det visst lätt hänt att låtsaslyssna, när tankarna i själva verket är på annat håll. Då handlar det nog mer om att du inte är mottaglig eller kanske rent av ointresserad.

Att lyssna är ingen brist eller ett osocialt beteende. Det är en fin gåva till andra människor. Att vara intresserad och ta in andras tankar med ett uppriktigt syfte, är något väldigt fint. Det vet alla som har något viktigt att berätta.

Är du en sådan som alltid syns och hörs? Kanske dags att ställa en fråga på riktigt försöka ta in svaret. Lyssna och lär.


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.