Vår inställning till reklam har försämrats rejält de sista 10 åren. Från att 44 % hade en positiv inställning till reklam till den nya mätningen som visar att enbart 18 % gillar reklam. Den i särklass största orsaken är bruset i våra digitala kanaler. Vad du än gör, vad du än vill läsa, se etc. så finns den där. Våra flöden i sociala media är översköljda med reklam. Inte bara extern irrelevant reklam utan även från alla våra vänner som driver företag. Det sociala har fått stryka på foten för reklam och sälj.

Investeringen i reklam via digital media har ökat under motsvarande period från 2 miljarder till 18 miljarder. I traditionella kanaler som tryckta tidningar, så finns det en naturlig begränsning för hur stor del som är reklam. Den begränsningen finns inte i den digitala världen. Det finns inga tendenser ännu på en avmattning av reklam i digital media. Så räkna med att bruset ökar ytterligare. Frågan är hur mycket vi tål innan det slår tillbaka. Det finns tjänster idag som gör att du kan slippa att exponeras för en hel del reklam. Det är en marknad som troligen också kommer att växa och kanske jämnar ut bruset.

Vi är alla mer eller mindre intresserade av reklam. Vi gillar reklam som vi själva söker upp. Men irriterar oss på budskap som stör oss i vår medieanvändning. Den påtvingande reklamen gör oss irriterade. Framför allt den efterhängsna som förföljer oss bara för att vi vid något tillfälle visat intresse.

Däremot kan vi gilla reklam där vi själv kan styra. Exempelvis utomhusskyltar eller tidningar. Där kan man dessutom se reklamen som information och i allra högsta grad relevant. Lokal reklam i en lokal tidning kan därmed vara både angeläget och relevant för läsaren.

 


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketingbyrån Espresso reklambyrå

Många ser reklam som en kostnad och nödvändigt ont. Så frågan om man måste göra reklam är relevant. Svaret är lika enkelt. ”ja om du vill sälja” eller ”ja om du vill sälja mer”. Samtidigt så finns det något som är betydligt mer viktigt i sammanhanget. Det handlar inte enbart om att sälja utan om att göra din affär mer lönsam.

Bättre lönsamhet handlar om att fler ska vilja köpa mer, oftare och att betala för det. Så den reklam du gör ska stimulera två saker. Den första är mer aktivitetsbaserad. Rea, rabatter, köp 3 betala för två etc. Den bidrar till intäkter men kan ha negativa effekter på marginalen.

Den andra är mer grundläggande och bygger på andra premisser. Här handlar det om intäkter, utan några särskilda insatser. Denna försäljning är ett resultat av hur du vårdat ditt varumärke. Det tar tid och innebär att du måste investera i reklam. Men samtidigt så har du betydligt bättre marginaler och lönsamhet. Båda delar är viktiga. Se det som att de måste hanteras på olika sätt. Lägg minst 60% av budgeten på basen, alltså där du arbetar med varumärket, och max 40% på kortsiktiga aktiviteter som slutrea etc.

Så vad innebär det att vårda varumärket?
Ta ingenting för givet. Utgå från att du ständigt måste kommunicera de värden du står för. De måste upprepas och påminnas utan avbrott. När du inte gör det – så gör dina konkurrenter det. Ingenting sker av sig själv. Lojalitet är enormt viktigt men inflödet av nya kunder (ökad penetration) är ännu viktigare. Hur arbetar du med den mixen idag?

Om du vill sälja ”mer lönsamt” så måste du jobba både med en ökad frekvens bland befintliga kunder, men ännu mer med att nå nya. Den senare ger bättre marginaler. Men då måste du bygga ditt varumärke och konsekvent kommunicera det som gör dig till ett bättre val. Vill du nå brett och samtidigt skapa nya relationer, så är brevlådan en mycket bra kanal. Alltså den där du kan smälla med locket. Vill du sälja mer och öka värdet på ditt varumärke, men är osäker på hur du gör – Ring en vän.


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketingbyrån Espresso reklambyrå