I de allra flesta företag finns det en förhoppning om tillväxt. Tillväxten som ska ge trygghet med marginaler för att kunna växa. Tyvärr slutar det dock vid en förhoppning då en tillväxt ställer krav. Du måste kanske förändra något? Om du fortsätter att göra det du alltid har gjort, så kommer allt att bli som det alltid har blivit. Vill du få till en förändring så måste du göra något du aldrig gjort.

Att ta hjälp är ofta en bra strategi. Även om det kan vara ett stort steg för många att våga be om hjälp, så tas det oftast emot positivt. Vi tycker ofta mer om att ge än att få. Så var inte rädd för att be om hjälp. Det kan vara början på något nytt och spännande.

En stor del av näringslivet handlar om att byta värden. Tjänster och produkter byts mot ersättning. Det håller oss vid liv, men det skapar sällan tillväxt. Det som däremot bygger värde är samarbeten. När man hjälps åt så börjar det hända saker. Vi är ofta experter i vår egen bransch, men det är när vi tar in lösningar från andra som tankar och möjligheter uppstår.

Vi har ett stort antal kunder från vitt skilda branscher. Badrum, dynor, trädgård, snökedjor, stekmaskiner, fastigheter, omsorg etc. Alla våra uppdrag kräver att vi lär oss hur respektive bransch fungerar. Det i sin tur ger oss kunskaper och idéer som vi tar med oss in i våra nya relationer. Så behöver du hjälp och/eller vill testa ett nytt samarbete för din tillväxt? Vår affärsidé handlar om att tillföra värde i alla våra relationer. Det är väl en bra början.


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketingbyrån Espresso reklambyrå