Grunden i allt företagande är att hitta sin grej, göra den attraktiv och unik. Plus att marknadsföra den. Under första delen av 1900-talet så räckte det med att du hade produkten eller tjänsten. Sen utvecklades konkurrensen och du var tvungen att spetsa till dina budskap för att få allt (eller mest ljus) på dig. Det var tämligen enkelt så länge det fanns EN tidning och alla läste den. Nu finns det otaliga tidningar som allt färre läser. (med vissa undantag). Sedan några få år har då detta komplicerats ytterligare genom nya digitala kanaler. Dessutom är det en tämligen hög rörlighet mellan kanalerna så man kan aldrig riktigt vara säker på att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Det är inte lätt att vara företagare idag såvida du inte sitter på en unik produkt i ett område med låg eller ingen konkurrens. Eller att efterfrågan är högre än utbudet. Grattis i så fall.

Men för alla andra så innebär det att du måste sprida dina budskap i flera kanaler och vara ständigt tillgänglig när behov och önskemål uppstår. För alla er gäller det att tänka på innehållet. Inte hur duktig, bred, billig, snabb och noga du är. Inte heller att du tänker på miljö eller kvalitet. Du måste utgå från dina kunder. Det är deras önskemål, behov, problem etc. som är innehållet. Om du ska förtjäna deras gunst, så måste du engagera dig, förstå och ha en lösning. Då kan du beröra och skapa ett intresse. För att lyckas med det så måste du också nå fram. Här kommer en checklista som kan vara bra att ha.

 • Skapar du innehåll i olika format? Bra, för det krävs om du ska öka din trovärdighet.
 • Paketerar du innehållet lika briljant som du gör med dina produkter? Det vill din målgrupp.
 • Sprider du det i flera kanaler? Bra, för annars är du inte tillgänglig.
 • Gillar, delar och kommenterar de inslagen? Kanon, för då väcker du uppmärksamhet och ditt varumärke stärks.
 • Dyker din business upp i Google-flödet? Perfekt, då vet du att du gör rätt och att du håller en hög kvalitet.
 • Får du trafik till din hemsida? Så roligt! För det är ju till hemsidan vi vill ha dem.
 • Är det premium-innehåll? Inte? Då måste du få det att kännas som premium.

Är du osäker på om du gör rätt, eller behöver vägledning så är du välkommen att höra av dig till oss. Vårt arbete går ut på att hjälpa företag nå framgång. Då är innehållet helt avgörande


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

 

Nej det är inte lätt att veta hur man ska göra. Å ena sidan så visar undersökningar att en dramatisk stor andel av reklammottagare föredrar att få det i brevlådan och i handen. Å andra sidan så hör vi hur viktigt det är att vara en del av den digitalt växande världen. Så vad ska man som företag välja och hur ser en optimal lösning ut?

Svaret på frågan är att det du gör, ska du tro på. Kommunikation handlar till stor del om att tro på det du gör. Om du är trygg och trovärdig, så landar dina budskap ofta rätt. Sen är kanske inte det ett optimalt svar på frågan.

Ett annat svar är att förpacka och fördela dina budskap. Klumpa inte ihop dem. Välj dina kanaler, analoga som digitala, och fördela sen beroende på vilka målgrupperna är. När du är klar, så har du både en kommunikations- och digital strategi. Konstigare än så behöver det inte vara.

Några tips på vägen

 1. Gör en budget på vad din kommunikation får kosta. Fördela mellan print och digitalt. Tro inte att digital marknadsföring är gratis. Det är ett misstag.
 2. Fördela budskapen utifrån vilka kanaler du väljer. Sluta korsposta inlägg i sociala medier.
 3. Planera, repetera och reflektera. Ska du nå effekt så måste du skapa rutiner i din kommunikation. För att inte tappa fart, så måste du ständigt skruva på strategin. Då krävs det rutiner till din hjälp.
 4. Sätt mål. Målen genererar aktiviteter som blir motorn i din kommunikation. Då blir det tydligt vad som fungerar och vad som ska tas bort eller förändras.
 5. Utgå från relevans. Vad du än gör, utgå från mottagarna. Du vet själv hur tröttsamt och tråkigt det är att lyssna på något som du saknar allt intresse eller kunskap om.

Vill du ha fler tips som kan hjälpa dig hitta din väg? Kanske äntligen få till en egen strategi som fungerar både i teorin och i praktiken? Vi har genom åren lagt en mängd erfarenheter på lager som vi gärna delar med oss av. Hör av dig så lyssnar vi på din verklighet.

Detta inlägg som helhet är också ett tips. Det faller in under 80/20 regeln. Första delen (80%) pekar på ett problem och tips på lösningar. Den sista delen (20%) är sälj. Vill du ha något, måste du alltid vara beredd att ge. Det är väl det kommunikation egentligen handlar om.

 


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

 

Alla företagare har ett behov av att kommunicera och marknadsföra sina produkter och tjänster för att överleva och nå framgång. Okej, det finns ett antal som nog påstår att de aldrig behövt jaga kunder. Det beror i så fall på att den marknaden inte är mättad. Det skulle ju också kunna bero på att företaget är i särställning både vad gäller erbjudande och pris. Men för de allra flesta så handlar det om en daglig kommunikation och marknadsföring.

Så frågan till er är: Vet ni vilka kanaler som är de mest effektiva och erbjuder bäst möjliga action?

Det finns en ständig strid ström av undersökningar i syfte att läsa av kunders beteenden när det gäller marknadsföring i olika kanaler. De flesta pekar åt samma håll och kan väl på något sätt uppnå en viss sorts sanning. Om inte annat så kan de ge oss vägledning i frågor som är helt avgörande för företaget.

Digitala kanaler är effektiva när något måste gå snabbt, vara lättåtkomligt och spridas vidare. Men om syftet är att mottagaren ska känna något, agera, reagera så är en fysisk kanal överlägsen. Vill du beröra, skapa eller utveckla en relation – så ska du välja något som din mottagare kan hålla i handen.

Vi kan ta ett exempel från Kantar Sifo senaste undersökning om ”Mottagarmakt”. Den visar på en avgrundsdjup klyfta mellan vad man tror och gör – och vad som verkligen fungerar. Vill du skapa uppmärksamhet med din kommunikation, så får det fysiska som tidningar, brev och annat man kan hålla i handen, 53 % av mottagarnas röster. Motsvarande för sociala medier är 2 %!

Samma jämförelse när det gäller att få mottagaren att agera: 44 % av mottagarna väljer en fysisk kanal och
1 % väljer sociala medier. Oj då!

Att ersätta DM-utskick och fysiska annonser med att lägga ut produktbilder i sitt FB-flöde, är alltså ingen bra idé. Du minskar kostnaderna men riskerar samtidigt att eliminera intäkterna. Ingen bra strategi alltså om du vill få fart på affärerna.


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

 

Visste du att det mesta av det vi köper, styrs av känslor? Även om vi ibland utgår från att vi handlar av rationella skäl, så är risken överhängande att du förbiser ett emotionellt behov.

Så vill du öka din försäljning genom att få folk att handla mer, så bör du vara medveten om hur stor del av din kommunikation som är emotionell och hur stor del som är rationell. Knepet är att hitta rätt balans. Utan kunskap och erfarenhet så är det lätt att det rationella väger över och då kan ditt budskap falla platt. Ett köpbeslut landar bäst i en mix av emotionella och rationella budskap.

Bilar är ett bra exempel. De säljs och köps genom emotionella värden. Säkerhet, köregenskaper, äventyrlig mm. Alltså en känsla du har när du sätter dig i en bil.

Av Johnny Billinger

Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

1. Alla människor är i grunden självcentrerade. När någon försöker sälja något så reagerar din hjärna direkt och söker efter något som är relevant för dig själv. Finns där inget så lär du heller inte köpa något. Så ska du lyckas sälja något, undvik berätta ditt livs historia, såvida den inte på något sätt hänger ihop med den person du vill sälja till.

2. Den logiska hjärnan tror att vi människor vill ha många alternativ att välja emellan. Men vår reptilhjärna söker enkelhet. Få val med stora kontraster. Så undvik för många alternativ. Det räcker oftast med två eller tre. Du måste ge din kund möjligheten att välja. Men det måste vara stor kontrast mellan valen. Tänk svart eller vitt.

3. Allt hänger på känslor. Vi fattar inga beslut utan känslor. Så har du ett mål med din försäljning, addera känslor. Det alternativ du helst vill sälja, ska därmed ha ett emotionellt budskap som slår de andra.

Av Johnny Billinger

Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing-byrån espresso.

Alla människor är olika och finns i olika rum. För dig som företagare så finns dina målgrupper spridda, vilket gör att du inte kan välja ut ett rum och sen förvänta dig att alla övriga kommer dit för att höra vad du har att säga. Så funkar det inte. Du måste alltså leverera dina budskap på olika sätt, i alla de rum där dina målgrupper befinner sig.

En trend idag är övertron på sociala medier som en ersättning för annan analog marknadsföring. Dessutom i tron på att man då marknadsför sig gratis. Det funkar bara i slutna grupper. Alltså när hela din målgrupp har ett och samma intresse och finns på ett och samma ställe. Ska du anordna en skolbal och vill att så många som möjligt ska komma, så räcker det inte att du berättar det enbart för din egen klass. Ska ni ha ett släktkalas så blir det dålig anslutning om enbart familjen får reda på det.

Historien är full av små och stora fiaskon där man valt att smalna av sin kommunikation. Pepsi valde ett år att fokusera på Facebook inför ett av världens största sportevenemang – Superbowl. Att ”bara” kommunicera via Facebook, innebar att man i princip valde att enbart prata med dem som redan valt Pepsi. Coca Cola däremot kommunicerade i alla kanaler och pratade därmed även med dem som normalt väljer Pepsi. Detta val kostade Pepsi 500 miljoner dollar.

Att kommunicera med redan frälsta är naturligtvis enormt viktigt. De ska alltid känna sig utvalda och bekräftade. Men vill du ha mer klirr i kassan så måste du också kommunicera med dem som idag inte väljer dig. Då måste du ha en bredare marknadsmix än enbart sociala medier. Bredare än enbart Facebook. Dessutom måste du betala för det. Annars når ditt budskap bara fram till en bråkdel av dem som en gång valt att bli vän med dig. Omsätter man det i kronor och ören, så blir det inte ens en tummetott – tyvärr.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Framgångsrika företag har ofta lärt sig hur de ska använda kunskap de samlat in i sin kunddatabas. Allt hänger på lojalitet. Hur gör du för att skapa och utveckla dina kunders lojalitet?

Steg ett är alltid att lokalisera kunderna och i vilka kanaler ni når dem. Ett misstag många gör är att skilja på kunderna beroende på i vilka kanaler de kan nås. Men det är samma kunder. Samma kund på nätet, i tidningen som i butiken. Men det är upp till oss företagare och lära oss vad de använder de olika kanalerna till.

Vår största brist är tid. Att närma sig kunden med löfte om att spara tid, är effektivt. Tips och information om andras val, gör det lättare att välja. Relationer och lojalitet skapar du genom en kontinuerlig ström av relevanta budskap. Tänk dock på att erbjudanden dock inte får komma för ofta. Kanske en av fem är riktade mot försäljning. Övriga är till för att bygga lojalitet.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Att annonsera innebär en investering som på kort eller lång sikt – ska löna sig. Därmed är utgångsläget att ju mer du annonserar – desto bättre går det. Det i sig är en sanning med modifikation. Ska tesen hålla fullt ut, måste du göra ett grundligt förarbete. Jag har listat ett antal punkter som du i så fall måste jobba med.

Var finns din målgrupp?
Ringa in alla dina målgrupper geografiskt. För att nå dem måste du sen välja en eller flera kanaler som täcker området.

Vilka alternativ finns
Hur många når du med respektive kanal? Ta fram en kontaktkostnad genom att dividera investeringen med antalet personer du når. En låg kontaktkostnad är bra om du har ett brett budskap.

Relevant innehåll
Graden av succé ligger i hur pass relevant innehållet är i annonsen. Tänk behov, timing, intresse, pris.

Annonsens utformning
Du kan göra allt rätt, men om annonsen inte uppmärksammas så är allt förgäves. Lita på någon som kan och har erfarenhet. De flesta tidningar har ingen reklambyrå som gör annonsen, utan den ”sätts” utan tanke på kommunikation eller grafisk höjd. Då missar du det viktigaste av allt – uppmärksamheten.

Frekvens
En solig dag ger ingen sommar. Ska du öka din försäljning så måste du ständigt påminna kunder om din existens. Det enda undantaget är om innehållet i annonsen är kortsiktigt (Slutrea, konkursförsäljning etc)

Exponeringstid
Du har en annons som ger uppmärksamhet. Men om den exponeras i fel kanal eller i fel omgivning, så är mycket förgäves. Välj en kanal som lever länge och som ger läsaren en anledning att stanna upp och fördjupa sig. Annars får din annons mindre än en sekund att göra det jobb du förväntar dig.

Storleken är viktig
Tänk på att små annonser har betydligt sämre chanser att uppmärksammas än stora. Du betalar inte för storleken. Du betalar för hur många andra annonser du exkluderar på sidan. En helsida ger dig exklusivitet. Ett uppslag ger dig ensamrätt.

Våga tro på framgång
Rädslan är största orsaken till att du inte når hela vägen. Den bottnar i att man inte riktigt vågar tro på sin egen verksamhet. Eller att du sitter nöjd i båten. Om du är oroad över resultatet, så måste kanske något i verksamheten förädlas först. Är du trygg och säker – satsa. Det är då det börjar hända saker.

Kvalitet
Jag utgår från att din verksamhet håller en hög grad av kvalitet. Den måste behållas och kanske skruvas upp ytterligare i valet av mediakanal. Om kvalitén i ditt val inte når upp till det du önskar, så spiller det även på dig. Förtydliga för dig själv hur du definierar kvalitet i befintliga mediaval. Jämför!

Budgetera
Hur mycket ska man lägga i marknadsföring? Det finns inga bra svar på det. Det viktigaste är att skapa en strategi för marknadsföring. Att välja en mediamix du tror på. Då ger du din satsning en möjlighet att påverka samt att du kan utvärdera och lära dig.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.