Alla pratar om ”nätets” betydelse och hur viktigt det är att finnas tillgänglig. Men hur aktiv är du egentligen? Att vara tillgänglig är grundläggande, men det innebär inte automatiskt att du syns. Det innebär bara att du kan synas om någon hittar dig eller får för sig att leta upp dig. Så om du vill generera affärer eller få ut ett budskap, så krävs det mer än att bara ”finnas till”. Här kommer mina fyra tips som är en bra start på din digitala marknadsföring.

 1. Syftet
  Oavsett vad man gör så måste man ställa sig frågan – vad är syftet? Vad vill jag uppnå? I de flesta fall handlar det om att skapa förutsättningar för ökad försäljning. Du vill kanske öka inflödet med förfrågningar/offerter? Identifiera nya kunder eller berätta om nya tjänster. Var noga med att beskriva syftet och sätt mål för vad du vill uppnå.
 2. Mät resultatet
  Att vilja, önska och hoppas är ingen bra strategi. Det krävs aktiviteter som ska styra till det du vill uppnå. För att veta hur detta går, så måste du ständigt övervaka och mäta effekt. Detta för att kunna skruva lite på åtgärderna. Det är svårt att hitta rätt från början.
 3. Var finns dina kunder?
  Det är mycket svårare att hitta kunder via nätet. Det är svårt att navigera bland alla tillgängliga kanaler. Ta fram en strategi som beskriver var kunderna finns och hur du ska bearbeta dem. Tänk på att alla är olika och måste hanteras utifrån olika förutsättningar. Ingen vill vara en i mängden.
 4. Hur intressant är du?
  Det är oerhört lätt att avfärda inviter på nätet. Klick och swipe är impulser som på mikrosekunder eliminerar en träff. Du bör därför lägga tanke och tid på att vara intressant och relevant. Tänk 80/20 så att du lägger minst 80 % på att underhålla, informera, tipsa etc samt max 20% sälj. Blandar du ihop begreppen så falnar intresset. Tänk också content, som innebär att du utgår från dina läsare/följare. Deras problem. Deras förhoppningar. Deras drömmar. Kan du visa att du är en del av drömmen, så kan du troligen även skruva till både mål och syfte under punkt 1.

Det finns naturligtvis även ett alternativ för dig som vill ha både vägledning eller hjälp med en egen digital strategi. Ta hjälp av någon som har både kunskap och erfarenhet. Välkommen att höra av dig till oss, så kan vi lyssna och ge förslag på strategi som gäller för just dig.

 


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.