Visste du att det mesta av det vi köper, styrs av känslor? Även om vi ibland utgår från att vi handlar av rationella skäl, så är risken överhängande att du förbiser ett emotionellt behov.

Så vill du öka din försäljning genom att få folk att handla mer, så bör du vara medveten om hur stor del av din kommunikation som är emotionell och hur stor del som är rationell. Knepet är att hitta rätt balans. Utan kunskap och erfarenhet så är det lätt att det rationella väger över och då kan ditt budskap falla platt. Ett köpbeslut landar bäst i en mix av emotionella och rationella budskap.

Bilar är ett bra exempel. De säljs och köps genom emotionella värden. Säkerhet, köregenskaper, äventyrlig mm. Alltså en känsla du har när du sätter dig i en bil.

Av Johnny Billinger

Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

1. Alla människor är i grunden självcentrerade. När någon försöker sälja något så reagerar din hjärna direkt och söker efter något som är relevant för dig själv. Finns där inget så lär du heller inte köpa något. Så ska du lyckas sälja något, undvik berätta ditt livs historia, såvida den inte på något sätt hänger ihop med den person du vill sälja till.

2. Den logiska hjärnan tror att vi människor vill ha många alternativ att välja emellan. Men vår reptilhjärna söker enkelhet. Få val med stora kontraster. Så undvik för många alternativ. Det räcker oftast med två eller tre. Du måste ge din kund möjligheten att välja. Men det måste vara stor kontrast mellan valen. Tänk svart eller vitt.

3. Allt hänger på känslor. Vi fattar inga beslut utan känslor. Så har du ett mål med din försäljning, addera känslor. Det alternativ du helst vill sälja, ska därmed ha ett emotionellt budskap som slår de andra.

Av Johnny Billinger

Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing-byrån espresso.

Ska jag annonsera i sociala medier eller i tryckt media? Ja det beror på vilka målgrupper du har. Prismässigt spelar det oftast ingen roll. Båda kostar ifall du vill nå resultat. Det är en myt att sociala medier är gratis. Så börja med att identifiera dina målgrupper. Det ger dig ofta svaret på hur du når dem.

Det finns många granskningar och tester som visar att vi människor fortfarande föredrar tryckt media när det gäller viktiga saker. Trovärdigheten sitt djupt rotad i papper. Många väljer därför att printa avsnitt som de vill läsa lite mer noggrant.

Många tidningar kommer till din brevlåda. Det gör att de finns närmare dina kunder. Det ska mycket till för att du inte ska få en chans att exponeras – när du finns i deras hand. En digital annons måste dina kunder leta upp själva. Den kommer dessutom ofta olägligt. Din kund har troligen helt andra planer än att läsa webannonser. Det gör att avstånden är längre och chanserna mindre att nå fram – jämfört med när de bläddrar i en tidningdär annonserna finns med som en självklar del.

Av Johnny Billinger

Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Alla människor är olika och finns i olika rum. För dig som företagare så finns dina målgrupper spridda, vilket gör att du inte kan välja ut ett rum och sen förvänta dig att alla övriga kommer dit för att höra vad du har att säga. Så funkar det inte. Du måste alltså leverera dina budskap på olika sätt, i alla de rum där dina målgrupper befinner sig.

En trend idag är övertron på sociala medier som en ersättning för annan analog marknadsföring. Dessutom i tron på att man då marknadsför sig gratis. Det funkar bara i slutna grupper. Alltså när hela din målgrupp har ett och samma intresse och finns på ett och samma ställe. Ska du anordna en skolbal och vill att så många som möjligt ska komma, så räcker det inte att du berättar det enbart för din egen klass. Ska ni ha ett släktkalas så blir det dålig anslutning om enbart familjen får reda på det.

Historien är full av små och stora fiaskon där man valt att smalna av sin kommunikation. Pepsi valde ett år att fokusera på Facebook inför ett av världens största sportevenemang – Superbowl. Att ”bara” kommunicera via Facebook, innebar att man i princip valde att enbart prata med dem som redan valt Pepsi. Coca Cola däremot kommunicerade i alla kanaler och pratade därmed även med dem som normalt väljer Pepsi. Detta val kostade Pepsi 500 miljoner dollar.

Att kommunicera med redan frälsta är naturligtvis enormt viktigt. De ska alltid känna sig utvalda och bekräftade. Men vill du ha mer klirr i kassan så måste du också kommunicera med dem som idag inte väljer dig. Då måste du ha en bredare marknadsmix än enbart sociala medier. Bredare än enbart Facebook. Dessutom måste du betala för det. Annars når ditt budskap bara fram till en bråkdel av dem som en gång valt att bli vän med dig. Omsätter man det i kronor och ören, så blir det inte ens en tummetott – tyvärr.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Framgångsrika företag har ofta lärt sig hur de ska använda kunskap de samlat in i sin kunddatabas. Allt hänger på lojalitet. Hur gör du för att skapa och utveckla dina kunders lojalitet?

Steg ett är alltid att lokalisera kunderna och i vilka kanaler ni når dem. Ett misstag många gör är att skilja på kunderna beroende på i vilka kanaler de kan nås. Men det är samma kunder. Samma kund på nätet, i tidningen som i butiken. Men det är upp till oss företagare och lära oss vad de använder de olika kanalerna till.

Vår största brist är tid. Att närma sig kunden med löfte om att spara tid, är effektivt. Tips och information om andras val, gör det lättare att välja. Relationer och lojalitet skapar du genom en kontinuerlig ström av relevanta budskap. Tänk dock på att erbjudanden dock inte får komma för ofta. Kanske en av fem är riktade mot försäljning. Övriga är till för att bygga lojalitet.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

Att annonsera innebär en investering som på kort eller lång sikt – ska löna sig. Därmed är utgångsläget att ju mer du annonserar – desto bättre går det. Det i sig är en sanning med modifikation. Ska tesen hålla fullt ut, måste du göra ett grundligt förarbete. Jag har listat ett antal punkter som du i så fall måste jobba med.

Var finns din målgrupp?
Ringa in alla dina målgrupper geografiskt. För att nå dem måste du sen välja en eller flera kanaler som täcker området.

Vilka alternativ finns
Hur många når du med respektive kanal? Ta fram en kontaktkostnad genom att dividera investeringen med antalet personer du når. En låg kontaktkostnad är bra om du har ett brett budskap.

Relevant innehåll
Graden av succé ligger i hur pass relevant innehållet är i annonsen. Tänk behov, timing, intresse, pris.

Annonsens utformning
Du kan göra allt rätt, men om annonsen inte uppmärksammas så är allt förgäves. Lita på någon som kan och har erfarenhet. De flesta tidningar har ingen reklambyrå som gör annonsen, utan den ”sätts” utan tanke på kommunikation eller grafisk höjd. Då missar du det viktigaste av allt – uppmärksamheten.

Frekvens
En solig dag ger ingen sommar. Ska du öka din försäljning så måste du ständigt påminna kunder om din existens. Det enda undantaget är om innehållet i annonsen är kortsiktigt (Slutrea, konkursförsäljning etc)

Exponeringstid
Du har en annons som ger uppmärksamhet. Men om den exponeras i fel kanal eller i fel omgivning, så är mycket förgäves. Välj en kanal som lever länge och som ger läsaren en anledning att stanna upp och fördjupa sig. Annars får din annons mindre än en sekund att göra det jobb du förväntar dig.

Storleken är viktig
Tänk på att små annonser har betydligt sämre chanser att uppmärksammas än stora. Du betalar inte för storleken. Du betalar för hur många andra annonser du exkluderar på sidan. En helsida ger dig exklusivitet. Ett uppslag ger dig ensamrätt.

Våga tro på framgång
Rädslan är största orsaken till att du inte når hela vägen. Den bottnar i att man inte riktigt vågar tro på sin egen verksamhet. Eller att du sitter nöjd i båten. Om du är oroad över resultatet, så måste kanske något i verksamheten förädlas först. Är du trygg och säker – satsa. Det är då det börjar hända saker.

Kvalitet
Jag utgår från att din verksamhet håller en hög grad av kvalitet. Den måste behållas och kanske skruvas upp ytterligare i valet av mediakanal. Om kvalitén i ditt val inte når upp till det du önskar, så spiller det även på dig. Förtydliga för dig själv hur du definierar kvalitet i befintliga mediaval. Jämför!

Budgetera
Hur mycket ska man lägga i marknadsföring? Det finns inga bra svar på det. Det viktigaste är att skapa en strategi för marknadsföring. Att välja en mediamix du tror på. Då ger du din satsning en möjlighet att påverka samt att du kan utvärdera och lära dig.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

För sju år sen laddade vi totalt ner 2,5 miljoner Appar. Förra året låg nedladdningarna på 2,5 miljarder. Inget tyder på att intresset minskar. Det är nog mer så att vi är inne i en konvertering. Så oavsett vad du tycker och tänker om Appar, så är det något du nog behöver fundera på.
Många ställer sig dock frågan: Varför ska vi ha en App? Det är en extremt viktig och relevant fråga innan man börjar kicka igång ett projekt. Här följer fyra diskussionsområden som du kan fundera på.

Mobilen blir allt mer viktig
90-95% av smartphonesanvändare är uppkopplade varje dag via mobilen. Vi lägger 4-5 gånger mer tid med mobil jämfört med vår dagstidning. Undersökningar visar att vi i snitt lägger 10 timmar i veckan. Ungefär lika mycket som framför TV:n

Vilken nytta ska den ge
Alla nyttoappar är tänkta att bredda ett företags erbjudande. Du har säkert redan idag ett gäng appar som vägleder dig i olika situationer. Att erbjuda en förstärkt kundnytta stärker din verksamhet och din positionering. Kan också skapa en helt ny verksamhet.

App för administration
Allt behöver ju inte handla om att kommunicera med kunder. Nyttan kan också gälla internt eller i interaktion med leverantörer. Eller varför inte en App som administrerar tidsredovisning, orderhantering eller bokningssystem? Eller support och tillgång till kundstöd?

Försäljning och handel
Vi litar mer och mer på våra smartphones när det gäller handel och försäljning. Statistiken talar ett tydligt språk när det gäller vår vilja att använda mobilen som betalningsmedel.
Vi blir mer och mer bekväma med att handla, betala och hantera ekonomi i telefonen. Arbetar du på ett företag som säljer varor och tjänster finns det alltså alla möjligheter att använda Appar som försäljningskanal.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

 

Intresserad?
Mejla mig för ett förutsättningslöst möte

 

… gör en reklambyrå?
… kostar reklam?

Och behöver man en reklambyrå?

Relevanta frågor som i allra högsta grad har ett berättigande. Många företag har en stark affärside och en position som att ”det säljer sig själv”. Hantverkare har också under några år haft lite flyt med omvärldshändelser som ROT-bidrag och försiktig återväxt av yngre hantverkare. När kunderna står på kö – vem behöver då en reklambyrå?

Tja utöver sälj så handlar det också om paketering, drivkraft att växa och tillgänglighet.

En stor del av företags reklam idag utlovar fokus på kvalitet, kunden i centrum, helhetskoncept, från idé till färdig produkt etc. Det ligger inte där. Ingen är intresserad av att veta vad du kan och vad du är bra på. I alla fall inte när det beskrivs som floskler som bara är utfyllnad, brist på insikt eller intresse för mig som kund.

Så var ligger det? När jag känner att någon bryr sig om just mig, är insatt i min verklighet och har relevanta förslag på hur vi tillsammans ska kunna förflytta oss framåt, då händer det saker.

Men för att komma dit så måste det klicka – och fortsätta klicka. Ingen reklambyrå kan göra stordåd på egen hand. Det är i mötet och ett ömsesidigt samarbete mot ett gemensamt mål som ljuv musik uppstår.

Låt oss höra hur det fungerar i din värld. Vi har en förnämlig insyn i många olika branscher. Chansen att vi har något som kan hjälpa dig på något sätt – är stor. Kan vara värt en kopp, eller hur?