Att annonsera innebär en investering som på kort eller lång sikt – ska löna sig. Därmed är utgångsläget att ju mer du annonserar – desto bättre går det. Det i sig är en sanning med modifikation. Ska tesen hålla fullt ut, måste du göra ett grundligt förarbete. Jag har listat ett antal punkter som du i så fall måste jobba med.

Var finns din målgrupp?
Ringa in alla dina målgrupper geografiskt. För att nå dem måste du sen välja en eller flera kanaler som täcker området.

Vilka alternativ finns
Hur många når du med respektive kanal? Ta fram en kontaktkostnad genom att dividera investeringen med antalet personer du når. En låg kontaktkostnad är bra om du har ett brett budskap.

Relevant innehåll
Graden av succé ligger i hur pass relevant innehållet är i annonsen. Tänk behov, timing, intresse, pris.

Annonsens utformning
Du kan göra allt rätt, men om annonsen inte uppmärksammas så är allt förgäves. Lita på någon som kan och har erfarenhet. De flesta tidningar har ingen reklambyrå som gör annonsen, utan den ”sätts” utan tanke på kommunikation eller grafisk höjd. Då missar du det viktigaste av allt – uppmärksamheten.

Frekvens
En solig dag ger ingen sommar. Ska du öka din försäljning så måste du ständigt påminna kunder om din existens. Det enda undantaget är om innehållet i annonsen är kortsiktigt (Slutrea, konkursförsäljning etc)

Exponeringstid
Du har en annons som ger uppmärksamhet. Men om den exponeras i fel kanal eller i fel omgivning, så är mycket förgäves. Välj en kanal som lever länge och som ger läsaren en anledning att stanna upp och fördjupa sig. Annars får din annons mindre än en sekund att göra det jobb du förväntar dig.

Storleken är viktig
Tänk på att små annonser har betydligt sämre chanser att uppmärksammas än stora. Du betalar inte för storleken. Du betalar för hur många andra annonser du exkluderar på sidan. En helsida ger dig exklusivitet. Ett uppslag ger dig ensamrätt.

Våga tro på framgång
Rädslan är största orsaken till att du inte når hela vägen. Den bottnar i att man inte riktigt vågar tro på sin egen verksamhet. Eller att du sitter nöjd i båten. Om du är oroad över resultatet, så måste kanske något i verksamheten förädlas först. Är du trygg och säker – satsa. Det är då det börjar hända saker.

Kvalitet
Jag utgår från att din verksamhet håller en hög grad av kvalitet. Den måste behållas och kanske skruvas upp ytterligare i valet av mediakanal. Om kvalitén i ditt val inte når upp till det du önskar, så spiller det även på dig. Förtydliga för dig själv hur du definierar kvalitet i befintliga mediaval. Jämför!

Budgetera
Hur mycket ska man lägga i marknadsföring? Det finns inga bra svar på det. Det viktigaste är att skapa en strategi för marknadsföring. Att välja en mediamix du tror på. Då ger du din satsning en möjlighet att påverka samt att du kan utvärdera och lära dig.

Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerade copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera