Grunden i allt företagande är att hitta sin grej, göra den attraktiv och unik. Plus att marknadsföra den. Under första delen av 1900-talet så räckte det med att du hade produkten eller tjänsten. Sen utvecklades konkurrensen och du var tvungen att spetsa till dina budskap för att få allt (eller mest ljus) på dig. Det var tämligen enkelt så länge det fanns EN tidning och alla läste den. Nu finns det otaliga tidningar som allt färre läser. (med vissa undantag). Sedan några få år har då detta komplicerats ytterligare genom nya digitala kanaler. Dessutom är det en tämligen hög rörlighet mellan kanalerna så man kan aldrig riktigt vara säker på att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle. Det är inte lätt att vara företagare idag såvida du inte sitter på en unik produkt i ett område med låg eller ingen konkurrens. Eller att efterfrågan är högre än utbudet. Grattis i så fall.

Men för alla andra så innebär det att du måste sprida dina budskap i flera kanaler och vara ständigt tillgänglig när behov och önskemål uppstår. För alla er gäller det att tänka på innehållet. Inte hur duktig, bred, billig, snabb och noga du är. Inte heller att du tänker på miljö eller kvalitet. Du måste utgå från dina kunder. Det är deras önskemål, behov, problem etc. som är innehållet. Om du ska förtjäna deras gunst, så måste du engagera dig, förstå och ha en lösning. Då kan du beröra och skapa ett intresse. För att lyckas med det så måste du också nå fram. Här kommer en checklista som kan vara bra att ha.

  • Skapar du innehåll i olika format? Bra, för det krävs om du ska öka din trovärdighet.
  • Paketerar du innehållet lika briljant som du gör med dina produkter? Det vill din målgrupp.
  • Sprider du det i flera kanaler? Bra, för annars är du inte tillgänglig.
  • Gillar, delar och kommenterar de inslagen? Kanon, för då väcker du uppmärksamhet och ditt varumärke stärks.
  • Dyker din business upp i Google-flödet? Perfekt, då vet du att du gör rätt och att du håller en hög kvalitet.
  • Får du trafik till din hemsida? Så roligt! För det är ju till hemsidan vi vill ha dem.
  • Är det premium-innehåll? Inte? Då måste du få det att kännas som premium.

Är du osäker på om du gör rätt, eller behöver vägledning så är du välkommen att höra av dig till oss. Vårt arbete går ut på att hjälpa företag nå framgång. Då är innehållet helt avgörande


Johnny Billinger
Utbildad i marknadsretorik på Växjö högskola, marknadsföring genom Berghs School of Communications och diplomerad copywriter och skribent genom Batteri Communication. 25 års erfarenhet inom marknadskommunikation. Driver sen 11 år reklam- och contentmarketing byrån Espresso reklambyrå.

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera