Kompassmedia

Integrationsprojekt

Espresso reklambyrå driver i samarbete med Skåne Leader Ess och Jordbruksverket ett projekt inom Socialfonden. Projektet heter Kompass media med syfte att skapa en kanal för information kring integrationsfrågor med hög relevans för våra nyanlända.

För mer information:
Johnny Billinger (Projektansvarig) 0479-16101
Wissam Moukayed) Projektledare 0479-16101
www.skaneess.se

Här hittar du våra kanaler:
Hemsida: www.kompassmedia.se
Facebook: www.facebook.com/kompassmedia/

Samarbetspartner