SRS ROADRAIL VEHICLES

Uppdrag

Tvåvägsfordon kan köra på både räls och asfalt. SRS räknas som världsbäst inom denna kategori. En uppgradering av erbjudandet krävde dock att kommunikationen skulle tydliggöra företagets erbjudande kring tvåvägsfordon.

Lösning

Vi tog fram ett antal bilder för olika medier och kanaler, som visar på enkelhet kring SRS fordon. Att de kan komma på och av rälsen snabbare än någon annan. En snabbet som betyder väldigt mycket pengar i branschen.

RESULTAT

Bilderna blev väldigt uppmärksammade och gjort att SRS även särskiljer sig i sätt att kommunicera. Bilderna används idag som en framträdande roll på mässor och i all marknadsföring.